Aktualności

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (6)

13.07.2011

 

W życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło w Bogu, po śmierci. Jeśli chodzi o świętych jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. W nikim innym, jak w Maryi, nie możemy tego dostrzec wyraźniej. Zdanie wypowiedziane przez Ukrzyżowanego do Ucznia - do Jana, a przez niego do wszystkich uczniów Jezusa: "Oto Matka twoja" (J 19, 27) - w każdym kolejnym pokoleniu staje się wciąż na nowo prawdziwe. Maryja faktycznie stała się Matką wszystkich wierzących.

 


więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (5)

12.07.2011


Maryja jest kobietą, która kocha. Jak mogłoby być inaczej? Jako wierząca, która w wierze myśli zgodnie z myślą Bożą i pragnie według Bożej woli, może być jedynie niewiastą, która kocha.

 


więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

11.07.2011

 

Maryja jest wielka dlatego właśnie, że zabiega nie o własną wielkość, lecz Boga. Jest pokorna: nie chce być niczym innym jak służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38.48). Ona wie, że jedynie wtedy, gdy nie wypełnia swojego dzieła, ale gdy oddaje się do pełnej dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział w zbawianiu świata.

 

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (3)

10.07.2011

 

"Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26). Z krzyża otrzymałaś nową misję. Począwszy od krzyża stałaś się w nowy sposób matką: matką wszystkich, którzy chcą wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim.

 

Miecz boleści przeniknął Twoje serce. Czy umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał bez światła, życie bez celu? W tamtej godzinie prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, w których odpowiadał na Twój lęk w chwili zwiastowania: "Nie bój się, Maryjo!" (Łk 1, 30).

 

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (2)

09.07.2011

 

Maryjo, Ty obok radości, którą słowami i śpiewem swego Magnificat obdarzyłaś wszystkie pokolenia, znałaś też mroczne zapowiedzi proroków o cierpieniu Sługi Bożego na tym świecie. Nad narodzeniem w betlejemskiej stajni jaśniała chwała aniołów, którzy nieśli dobrą nowinę pasterzom, ale równocześnie ubóstwo Boga na tym świecie było aż nadto odczuwalne.

 

 

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (1)

08.07.2011

 

Dziś rozpoczynamy Nowennę do naszej Matki Bożej, Matki Bożej z Góry Karmel, głównej patronki i Matki Zakonu.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wierząc, że Maryja, Matka Boga i nasza Matka wyprosi nam łaskę przyjęcia Miłości Boga, otwarcia się na Prawdę, na Słowo Boga, na Ducha Świętego, abyśmy żyli na miarę naszego powołania, pełnią życia, której pragnie dla nas Bóg.

 

 

więcej

s. Maria Lucyna od Chrystusa Zmartwychstałego

27.06.2011

 

24.06 w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w naszej wspólnocie narodziła się nowa karmelitanka: s. Maria Lucyna od Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak jak to powiedział o. Wojciech ocd, liturgia tej uroczystości świetnie korespondowała z obłóczynami: Słowo Boże o powołaniu, o świetle, o narodzinach... Lucyna oznacza właśnie "niosąca światło" i "narodziny". Liczymy na to, że swoim życiem przyniesie nam i wszystkim ludziom światło świata, czyli Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

zobacz zdjęcia

 

 

Już za dwa dni obłóczyny

22.06.2011

 

W naszej wspólnocie radości nie ma końca ponieważ rodzi się nowa karmelitanka - za dwa dni Lucyna Liniarska otrzyma habit naszego zakonu. Teraz trwa w milczeniu i skupieniu na rekolekcjach słuchając Słowa - bardzo wymownego w tych dniach - które Bóg skierował do Abrama: "Daję ci TĘ ziemię na własność"!

 

Razem z Lucyną zapraszamy do duchowej łączności oraz uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej jej intencji w naszej kaplicy 24 VI o godz. 11:00 w Uroczystość Św. Jana Chrzciciela.

 

Ten dzień jest także dniem trzeciej rocznicy śmierci naszej Matki Józefy, pierwszej fundatorki tego klasztoru i pierwszej siostry, która odeszła z niego do Pana.

 

Pamiętajcie o Lucynie w modlitwie, aby pozostała wierna obietnicy i przymierzu, które Pan Bóg na nowo i jeszcze ściślej chce z nią zawrzeć.

 

zobacz zdjęcia

poczytaj

 

 

s. Miriam od Ducha Świętego

19.06.2011

 

Już tydzień w habicie! Całkiem długo :). Różnica jest widoczna gołym okiem. s. Miriam od Ducha Świętego, bo takie imię otrzymała Maria Czarnecka, stała się mniszką karmelitanką bosą, siostrą w naszej wspólnocie. Polecamy s. Miriam Waszej modlitwie - kolejnym etapem są śluby czasowe, do których będzie się przygotowywać przez dwa lata, a czas nowicjatu to często bolesny okres umierania starego człowieka. Wszystko, aby bardziej kochać!

 

zobacz zdjęcia

poczytaj

 

 

Wielka radość Obłóczyn

09.06.2011

 

Zapraszamy na Uroczystą Mszę św.w intencji naszej postulantki Marii Czarneckiej, która 11 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego otrzyma habit. Msza św. będzie sprawowana tego dnia o godz. 11:00.

 

Uroczystość obłóczyn to radość dla całej wspólnoty. Po roku uczestniczenia w karmelitańskim życiu Marysia podjęła decyzję, że chce iść dalej za Jezusem w Karmelu. Jest to nowy początek, zmiana szaty, czyli decyzja o porzuceniu starego człowieka, a przyobleczeniu się w nowego, w Chrystusa.

 

Postulanka otrzymuje także nowe imię. Po odnowie liturgicznej często pozostajemy przy imieniu chrzcielnym, ponieważ dla chrześcijanina chrzest jest najważniejszy, jest wszczepieniem w Chrystusa i decyduje o jego tożsamości. W życiu zakonnym otrzymanie habitu i później profesja, jest tak naprawdę skutkiem chrztu, jego uzewnętrznieniem i pogłębieniem. Czasami natomiast zmiana imienia jest wyrazem pragnienia radykalnej przemiany życia, której osoba chce się poddać - poddać i oddać Bogu Ojcu, Jezusowi, Duchowi Świętemu.

 

Karmelitanki bose mają zwyczaj, tak jak św. Teresa od Jezusa, zastępowania nazwiska tytulacją otrzymaną w czasie obłóczyn. Z jedej strony jest to szczególna tajemnica każdej siostry, wpisana w nią i odkrywana przez całe życie, a z drugiej gest oderwania od świata - posiadamy dziedzictwo nie ziemskie, ale w niebie.

 

Obłóczyny są uroczystością wewnętrzną, tzn. uczestniczą w niej tylko siostry. 100 lat temu było nieco inaczej, postulantka ubrana w suknię ślubną wychodziła ostatni raz na zewnątrz, aby pożegnać się z bliskimi i ze światem. Teraz publiczną uroczystością są śluby zakonne, gdy nowicjuszka wobec całego Kościoła ślubuje Bogu. Kiedy piszę te słowa uderza mnie fakt, że habit się otrzymuje, że nie ja sama go sobie nakładam, ale ktoś inny mi go daje. Ktoś inny sprawia, że moje szaty stają się białe, Ktoś inny mnie przepasuje i prowadzi dokąd nie chcę, Ktoś inny osłania mnie mocą Ducha Świętego. To dobrze wyraża życie zakonne i chrześcijańskie, nie ja, ale On, Bóg, często za pośrednictwem drugiego człowieka.

 

Zapraszamy do świętowania razem z nami. Tego dnia z pewnością niebo będzie otwarte nad naszym klasztorem i w szczególny sposób spłynie łaska na tych, którzy o to poproszą. Prosimy też o modlitwę za Marysię, aby trwała do końca i wzrastała w swej gorącej miłości do Jezusa i do bliźnich.

 

slajdy

 

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...