Aktualności

Nowenna do Teresy od Dzieciątka Jezus (5)

29.09.2013

 

Bardzo się cieszę, najdroższa moja Siostrzyczko, że nie masz wewnętrznego pociągu, wstępując do Karmelu; to właśnie objaw wielkiej delikatności ze strony Jezusa, że chce otrzymać od Ciebie prezent. Wie doskonale, że większym szczęściem jest dawać, aniżeli brać. Mamy jedynie krótkie chwile życia, by dawać Bogu... a On przygotowuje się już, by nam powiedzieć: "Teraz moja kolej". Jakież to szczęście cierpieć dla Tego, który miłuje nas do szaleństwa i uchodzić za szalone w oczach świata. Sądzi się drugich wedle siebie, a skoro świat postradał zmysły, to oczywiście myśli, że my także jesteśmy szalone!...

 


więcej

Nowenna do Teresy od Dzieciątka Jezus (4)

27.09.2013

 

Ach! Braciszku mój drogi, przyznam się, że miłość Serca Jezusowego - gdy dane mi było ją zrozumieć - wygnała z mego serca wszelki lęk! Wspomnienie moich przewinień upokarza mnie, skłania mnie do tego, by nie opierać się nigdy na własnych siłach, które są jedynie słabością; ale to wspomnienie mówi mi bardziej jeszcze o miłosierdziu i miłości. Jak byłoby możliwe, gdy się rzuca swoje winy z ufnością dziecięcą w gorejące ognisko miłości, żeby nie spłonęły w nim bezpowrotnie?
więcej

Nowenna do Teresy od Dzieciątka Jezus (3)

25.09.2013

 

Ażeby jej jednak odpowiedzieć, potrzeba wielkiej prostoty... Jezus wie dobrze, że na ziemi trudno jest zachować czystość, toteż chce, by Jego krople rosy nie znały same siebie; lubi się im przypatrywać, ale On sam tylko spogląda na nie; one zaś nie znają swojej wartości, oceniają siebie jako niższe od innych stworzeń... Oto czego pragnie Lilia dolin.

 

 

 

więcej

Nowenna do Teresy od Dzieciątka Jezus (2)

23.09.2013

 

Co do mnie, to nie znam innej drogi, by dojść do doskonałości, jak "Miłość"... Kochać, jakże serce nasze jest właśnie do tego przystosowane!... Szukam niekiedy innego słowa, które mogłoby wyrazić miłość, ale na ziemi wygnania słowa nie zdołają oddać wszelkich drgnień naszej duszy, toteż trzeba trzymać się tego jedynego wyrazu: "Kochać!"...


więcej

Nowenna do Teresy od Dzieciątka Jezus (1)

22.09.2013

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy do naszej ukochanej świętej. Sprawia jej przyjemność zsyłanie na nas "deszczu róż", pociągania dusz do Umiłowanego Jezusa.

 

Warto w tych dniach - do 1 października, przez jej wstawiennictwo, błagać Boga o wszystko!

 

 

więcej

Modlitwa o pokój

07.08.2013

 

Łączymy się dziś w modlitwie i poście z papieżem Franciszkiem i z całym Kościołem prosząc o pokojowe rozwiązanie wojny w Syrii. Właściwie już od dwóch lat śledzimy z uwagą wiadomości stamtąd, tym bardziej, że w Aleppo są nasze siostry karmelitanki.

 

Dziś jest też sobota, dzień w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej oraz wigilia święta Jej Narodzenia. Z całą pewnością ona modli się z nami i wstawia się za nami.

 

Wierzę, że ufna i pokorna modlitwa tylu osób może zmienić bieg historii.

 

Musicie iść pod prąd!

30.07.2013

 

Z uwagą śledziłyśmy Światowe Dni Młodzieży w Rio, korzystając z dobrodziejstwa przyjaciół domu, którzy pożyczyli nam telewizor i antenę! Duchem czujemy się zawsze młode, ten kto żyje w Panu się nie starzeje... Jesteśmy pod wrażeniem słów i gestów papieża, mocy z jaką mówi do młodych, prostoty, wyborów i decyzji. Wiele z nas swoje powołanie czy nawet przylgnięcie do Jezusa zawdzięcza ŚDM! Dlatego teraz szczególnie gorliwie modliłyśmy się za papieża i za młodych... to przecież nasza misja!

 

 

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (5)

15-16.07.2013

 

Modlić się - to z Maryją i w Maryi otwierać się na otrzymanie łaski Bożej, na bezwarunkowe przyjęcie Jego woli, na zjednoczenie naszej woli z Jego wolą i przemienienie całej naszej istoty. Modlitwa karmelitańska jest z natury maryjna i taka jest jej tajemnica.

 

Modlić się - to jak Maryja w Nazarecie, w samotności i ciszy naszej wewnętrznej izdebki przyjmować pozdrowienie anioła, odpowiadać poprzez ofiarowanie całego swojego życia i pozwalać Chrystusowi, aby się w nas narodził.

 

Modlić się - to jak Maryja w Ain Karim, w chwili Nawiedzenia, nieść Chrystusa światu i wyśpiewywać swoją wdzięczność, Magnificat całego Kościoła: "Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny. Święte jest Jego imię!".

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

14.07.2013

 

Maryja jest więc obecna w życiu tego, kto zdecydował się przyjąć Szkaplerz. Podobnie jak w czasie wesela w Kanie, nieustannie pozostaje w cieniu swojego Syna: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!" (J 2, 5). To zdanie jest echem Jej fiat: "Niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38) i doskonałym wypełnieniem prośby z modlitwy Ojcze nasz: "Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi".

 

Maryja jest przy nas po to, aby prowadzić nas do Chrystusa!

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

13.07.2013

 

Szkaplerz jest znakiem osoby Maryi, a decyzja przyjęcia Szkaplerza jest decyzją: wyboru Maryi za swoją Matkę, zawarcia z Nią, jako swoją Panią, przymierza przyjaźni (Jr 32,40), związania się więzami braterstwa.

Gdy matka moja umarła - pisze św. Teresa od Jezusa - miałam, o ile pamiętam, dwanaście lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam w utrapieniu swym przed obraz Matki Boskiej i szczerze płacząc, błagałam Ją aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była, zdaje mi się, daremną.

 

Chwila przyjęcia Szkaplerza jest decyzją przyjęcia Maryi do siebie jako swojej Matki i jednocześnie jest to decyzja przyjęcia postawy dziecka wobec Niej: oddania się pod Jej opiekę, wzorowania na Jej życiu swojego życia z Jezusem, naśladowania Jej cnót.


więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...