Aktualności

Musicie iść pod prąd!

30.07.2013

 

Z uwagą śledziłyśmy Światowe Dni Młodzieży w Rio, korzystając z dobrodziejstwa przyjaciół domu, którzy pożyczyli nam telewizor i antenę! Duchem czujemy się zawsze młode, ten kto żyje w Panu się nie starzeje... Jesteśmy pod wrażeniem słów i gestów papieża, mocy z jaką mówi do młodych, prostoty, wyborów i decyzji. Wiele z nas swoje powołanie czy nawet przylgnięcie do Jezusa zawdzięcza ŚDM! Dlatego teraz szczególnie gorliwie modliłyśmy się za papieża i za młodych... to przecież nasza misja!

 

 

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (5)

15-16.07.2013

 

Modlić się - to z Maryją i w Maryi otwierać się na otrzymanie łaski Bożej, na bezwarunkowe przyjęcie Jego woli, na zjednoczenie naszej woli z Jego wolą i przemienienie całej naszej istoty. Modlitwa karmelitańska jest z natury maryjna i taka jest jej tajemnica.

 

Modlić się - to jak Maryja w Nazarecie, w samotności i ciszy naszej wewnętrznej izdebki przyjmować pozdrowienie anioła, odpowiadać poprzez ofiarowanie całego swojego życia i pozwalać Chrystusowi, aby się w nas narodził.

 

Modlić się - to jak Maryja w Ain Karim, w chwili Nawiedzenia, nieść Chrystusa światu i wyśpiewywać swoją wdzięczność, Magnificat całego Kościoła: "Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny. Święte jest Jego imię!".

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

14.07.2013

 

Maryja jest więc obecna w życiu tego, kto zdecydował się przyjąć Szkaplerz. Podobnie jak w czasie wesela w Kanie, nieustannie pozostaje w cieniu swojego Syna: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!" (J 2, 5). To zdanie jest echem Jej fiat: "Niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38) i doskonałym wypełnieniem prośby z modlitwy Ojcze nasz: "Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi".

 

Maryja jest przy nas po to, aby prowadzić nas do Chrystusa!

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

13.07.2013

 

Szkaplerz jest znakiem osoby Maryi, a decyzja przyjęcia Szkaplerza jest decyzją: wyboru Maryi za swoją Matkę, zawarcia z Nią, jako swoją Panią, przymierza przyjaźni (Jr 32,40), związania się więzami braterstwa.

Gdy matka moja umarła - pisze św. Teresa od Jezusa - miałam, o ile pamiętam, dwanaście lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam w utrapieniu swym przed obraz Matki Boskiej i szczerze płacząc, błagałam Ją aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była, zdaje mi się, daremną.

 

Chwila przyjęcia Szkaplerza jest decyzją przyjęcia Maryi do siebie jako swojej Matki i jednocześnie jest to decyzja przyjęcia postawy dziecka wobec Niej: oddania się pod Jej opiekę, wzorowania na Jej życiu swojego życia z Jezusem, naśladowania Jej cnót.


więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (3)

12.07.2013

 

Ci, którzy nosząc Szkaplerz święty, z wiarą i z ufnością zwracają się do Maryi, zawsze doznają pomocy.

 

Szkaplerz to nie tylko pamiątka cudów uczynionych przez Maryję dla Karmelitów, nie tylko znak zbawienia i ratunek w niebezpieczeństwach. Szkaplerz to znak samej Maryi. I jeżeli Szkaplerz jest znakiem zbawienia, darem dla Karmelitów i ratunkiem w niebezpieczeństwach, przymierzem pokoju i wiecznego zobowiązania to dlatego, że jest znakiem obecności żyjącej osoby - Maryi. To właśnie dlatego Matka Boża powiedziała o Szkaplerzu: "Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego".

 


więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (2)

11.07.2013

 

Nikt nigdy Boga nie oglądał (1 J 4,12). Dlatego my, ludzie od zarania dziejów szukaliśmy słów, form i znaków, przez które moglibyśmy nawiązać kontakt z Bogiem, który jest Duchem. Sam Bóg, znając cielesną naturę człowieka, wyszedł naprzeciw jego pragnieniom. Przez proroków, świętych, w pełni zaś przez Jezusa Chrystusa objawił ludziom sposoby - obrazy, słowa, znaki - przez które mogą łączyć się z Niewidzialnym, otrzymywać Jego łaski. Najczęściej kontakt z Bogiem nawiązujemy poprzez znaki. Takimi znakami są np. formuły modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, Sakramenty święte (w szczególności Eucharystia), znak Krzyża świętego, woda święcona, obrazy, świątynie, kaplice.

 

więcej

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (1)

10.07.2013

 

Módlmy się wspólnie do Matki Bożej z Góry Karmel o wszelkie potrzebne łaski!


Każdego roku, w dniu 16 lipca członkowie wspólnot karmelitańskich świętują to, co uczyniła dla nich Maryja. Szkaplerz jest w Karmelu znakiem cudownych wydarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości. Ten brązowy kawałek sukna przypomina o dziełach dokonanych przez potężną Królową Niebios dla całego Zakonu Karmelitańskiego i dla całego Kościoła.

więcej

II siostra poślubiona!

26.06.2013

 

Być może trudno w to uwierzyć, ale śluby w Karmelu nie zdażają się często... chyba, że dwie kandydatki wstępują razem i obie wytrwają, tak jak s. Miriam i s. Lucyna. Mam ochotę napisać: niech wszystkie powołane - czyli dziewczyny, które noszą w sercu pragnienie oddania się Bogu, zazdroszczą s. Lucynie tej chwili.

 

Powołanie nie jest niczym innym, jak odpowiedzią Bogu na Jego miłość. A śluby przymierzem, które On zawiera z człowiekiem, mimo jego słabości i niewierności.

 

Cieszymy się razem z s. M. Lucyną od Chrystusa Zmartwychwstałego, który zapragnął poślubić ją w Dzień Pański 23 czerwca, Roku Pańskiego 2013, czyli w niedzielę, pamiątkę swego zmartwychwstania!

 

Zdjęcia wykonał p. Karol Budziński. Dziękujemy! (kliknij, aby zobaczyć)

 

Nie przegap!

01.06.2013

 

Kochani, SEMINARIUM i PRZYSTAŃ zaprasza na rekolekcje POZOSTAĆ Z JEZUSEM - Termin: 05.07.13 - 07.07.13

 

Rekolekcje  będą przeprowadzone w oparciu na Słowie Bożym z wprowadzeniem w medytację. Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Podeszwa - biblista, będzie tłumaczył fragmenty z Pisma Świętego i będzie wprowadzał w medytację. Od strony duchowej będzie towarzyszył ks. Wojciech Rzeszowski.

 


 

więcej

Poślubiona!

29.05.2013

 

Śluby s. Miriam chociaż pierwsze, były bardzo uroczyste: w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - jedną z najważniejszych w Kościele, wielu kapłanów koncelebrujących Eucharystię, wielu gości z rodziny, ponieważ s. Miriam pochodzi z okolicy.

 

Jednak najważniejsze jest to, co się dokonało w głębi serca i jest niewidoczne dla oczu - Oblubienica została poślubiona! O tej pory wszystko jest inne.

 

 

zobacz zdjęcia

 



Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...